مدیریت پیمان

مدیریت پیمان
فهرست مطالب

مدیریت پیمان Management Contracting همان طور که از نامش بر می آید، روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و تعیین چارت سازمانی و استخدام نیروها بر عهده پیمانکار است.

مدیریت پیمان ساخت چیست؟

در مدیریت پیمان، پیمانکار یا شخص، بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می دارد. این هزینه‌ها معمولاً شامل هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرا می باشد ولی قبل ازهزینه های صورت گرفته باید توافق طرفین درنظر گرفته شود، این پیمان به سود طرفین می باشد چون کارفرما هیچ  بالاسری ( اورهد یا سود) به پیمانکار پرداخت نمی‌کند فقط هزینه موارد لازم در قرارداد، مدیریت طرح، نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود. از طرفی دیگر پیمانکار هزینه ای بابت اجرا پرداخت نمی‌کند و تعهدات را بر عهده نمی‌گیرد و فقط به خاطر تخصص در مدیریت سودی به صورت درصدی از کل هزینه‌ها دریافت می‌دارد. سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش‌ها بالاتر است. 

مدیریت پیمان چند درصد است؟

درصد مدیریت پیمان به موارد زیادی بستگی دارد که قابل توافق و تفاهم است. در صورتی که می خواهید پروژه خود را به یک شرکت ساختمانی با کیفیت واگذار کنید، باید شرح کاملی از خواسته های خود را مشخص نمایید. با مشخص شدن نوع اجرا و اینکه مدیریت پیمان چه اختیاراتی در اجرای پروژه بر عهده دارد، درصد مدیریت پیمان متفاوت می باشد.

نوع سازه نیز در تعیین درصد مدیریت پیمان تاثیرگذار است. سازه های فلزی با درصد مدیریت پیمان کمتر و سازه های بتنی با درصد مدیریت پیمان بیشتری تعیین می شوند.

نوع نمای ساختمان در اینکه نمای ساختمان ساده باشد یا نمایی با پیچ و خم های زیاد بر روی درصد مدیریت تاثیرگذار است. به دلیل اینکه زمان اجرای پروژه را تغییر می دهد. بدین معنا که اگر پروژه شما زمان بیشتری را لازم داشته باشد درصد مدیریت پیمان هم بیشتر می شود.

در مورد هزینه ها برعکس می باشد. در صورتی که هزینه های پروژه خیلی بالا باشد، درصد مدیریت پیمان کم می شود. اگر هزینه های پروژه در مقایسه با پروژه های مشابه، متوسط رو به پایین باشد، درصد مدیریت پیمان افزایش می یابد.

برقراری تعادل در اجرای پروژه های ساختمانی به روش مدیریت پیمان برای کارفرما به صرفه ترخواهد بود. زیرا مدیریت پیمان تمام مسئولیت ها را در قبال دریافت درصدی از هزینه های اجرایی پروژه بر عهده می گیرد.    

به صورت استاندارد درصد مدیریت پیمان در ساختمان حدود ده تا هفده درصد تعریف می شود. در ساختمان های ویلایی به حدود پانزده تا بیست و دو درصد نیز خواهد رسید. البته شرایط و عوامل زیادی در تعیین این درصد مؤثر هستند.

نحوه محاسبه درصد مدیریت پیمان

طبق توافقی که بین کارفرما و پیمانکار صورت می گیرد، تأمین مصالح ساختمان می تواند بر عهده پیمانکار قرار بگیرد. این موضوع بر افزایش و کاهش درصد مدیریت پیمان به شدت مؤثر است.

ساده یا پر پیچ و خم بودن نقشه، طرح ساختمان و همچنین نوع طراحی نما باعث کاهش و افزایش این درصد می شود.

با توجه به وظایف محول شده به پیمانکار طبق توافق و قرارداد بسته شده این درصد نیز می تواند بالا و پایین داشته باشد.

دور یا نزدیک بودن محل ساخت ساختمان جهت رفت و آمد پیمانکار و کارگران و همچنین مناسب بودن مسیر جهت خرید مصالح و لوازم ساختمانی مورد نیاز پروژه برای پیمانکار از عوامل مؤثر هستند.

در نظر گرفتن سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران و امکانات دیگر از جمله تهیه غذا و … که حتماً باید در قرارداد قید شود، روی رقم درصد تأثیر گذار است.

شرایط آب و هوایی نقش بسزایی در تعیین و تغییر میزان درصد مدیریت پیمان دارد. به عنوان مثال کار کردن در مناطق بسیار شرجی از جمله جنوب و شمال کشور از دیگر عوامل مؤثر به شمار می آیند.

گاهی اوقات مسیر رفت و آمد محل احداث پروژه سخت و صعب العبور است. به تبع این شرایط هزینه ها بالارفته و درصد سهم پیمانکار نیز بالا می رود.

  مدیریت پیمان بازسازی

مدیریت پیمان تنها به اجرا و طراحی ساختمان اختصاص ندارد بلکه در امر نوسازی و بازسازی ساختمان نیز مدیریت پیمان مطرح می‌شود و خیلی از شرکت های پیمانی برای اجرای پروژه های کاری خود حتماً از طریق مدیریت پیمان فرآیند کاری را دنبال می کنند و در نهایت با توجه به مفاد قرارداد درصد توافقی خود را دریافت می کنند. مهم ترین مسئله ای که از ابتدا برای انجام کارهای پیمانکاری مشخص می شود، انتخاب مدیریت پیمان است که اختلاف نظری در حین اجرای پروژه بین شرکت مهندسی و مالک پیش نیاید و با نظارت کامل کل فرآیند ساخت و ساز صورت گیرد.

مدیریت پیمان، هماهنگی بیشتری را بین پیمانکاران و افراد ذی‌نفع برقرار می کند و ارائه خدمات پشتیبانی را با تسلط بهتر به هر یک از آنان ارائه می‌کند. با اختصاص مدیریت پیمان  در فعالیت های عمرانی و معماری فرآیند اجرا در زمان مشخص در نظر گرفته شده اتمام می یابد و نقاط ضعفی که حین اجرای پروژه مشخص می شود با استفاده از ایده‌ها و نظرات تخصصی مدیریت پیمان به بهترین شکل ممکن مرتفع می گردد. در نهایت انتخاب درست مدیریت پیمان در روند کلی اجرای پروژه می تواند ، تأثیر بسزایی داشته باشد. 

 این نوع قرارداد معمولاً مطلوب ترین روش قرارداد بازسازی برای طرفین یه شمار می رود چرا که هم کارفرما در طول پروژه امکان نظارت و مدیریت هزینه ها را دارد و برای مدیر پیمان نیز ریسک زیادی را در پی نخواهد داشت.

در قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان ، پیمانکار موظف به مدریت اجرای پروژه دکوراسیون داخلی یا بازسازی می باشد. تمام هزینه های اجرای پروژه نیز از مبلغ تنخواه گردان که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد، توسط پیمانکار و با هماهنگی و تأیید کارفرما، پرداخت می شود. پیمانکار نیز گزارش تمام هزینه های انجام شده را بهمراه فاکتور و رسید به کارفرما ارائه می دهد.

در پروژه های بازسازی یا اجرای دکوراسیون داخلی که دقیقاً جزئیات اجرا و بخشهای مختلف طرح مشخص نیست، قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان، قرارداد انتخاب مناسبی است. شاید بتوانیم بگویی تنها انتخاب مناسب است. چرا که برای سه نوع قرارداد دیگر پیمانکاری، باید حداقل شیوه اجرا دقیقاً مشخص شده باشد تا بتوان هزینه آنرا محاسبه نمود و در قرارداد مشخص کرد. اما در این قرارداد، نیاز است تا یک پیشبینی کلی از مدت زمان و هزینه پروژه مدت پروژه و مبلغ قرارداد انجام شود. تا محدوده پروژه مشخص شده باشد.

مدیریت پیمان_معمارخانه شمسه

قرارداد مدیریت پیمان بازسازی

در قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان ، پیمانکار موظف به مدیریت اجرای پروژه دکوراسیون داخلی یا بازسازی می باشد. تمام هزینه های اجرای پروژه نیز از مبلغ تنخواه گردان که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد، توسط پیمانکار و با هماهنگی و تأیید کارفرما، پرداخت می شود. پیمانکار نیز گزارش تمام هزینه های انجام شده را بهمراه فاکتور و رسید به کارفرما ارائه می دهد.

در پروژه های بازسازی یا اجرای دکوراسیون داخلی که دقیقاً جزئیات اجرا و بخشهای مختلف طرح مشخص نیست، قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان، قرارداد انتخاب مناسبی است. شاید بتوانیم بگویی تنها انتخاب مناسب است. چرا که برای سه نوع قرارداد دیگر پیمانکاری، باید حداقل شیوه اجرا دقیقاً مشخص شده باشد تا بتوان هزینه آنرا محاسبه نمود و در قرارداد مشخص کرد. اما در این قرارداد، نیاز است تا یک پیشبینی کلی از مدت زمان و هزینه پروژه مدت پروژه و مبلغ قرارداد انجام شود. تا محدوده پروژه مشخص شده باشد.

مدیریت پیمان اسکلت بتنی  

 موضوع قرارداد مدیریت پیمان اجرای اسکلت بتنی ، تدقیق خدماتی است که پیمانکار باید حین و پس از اتمام قرارداد انجام دهد.  در این بند باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد. در موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی باید نحوه تهیه مصالح ، نحوه اجرای پروژه با جزئیات کامل شرح داده شود و یا به نقشه و یا پیوست خاصی اشاره شود.

اجزای قرارداد مدیریت پیمان اسکلت بتنی

در قرارداد مدیریت پیمان اجرای اسکلت بتنی بخشی از متن قرارداد (یا به صورت پیوست) به تشریح مشخصات فنی مواد و مصالح مورد استفاده اختصاص می یابد. تشریح دقیق مشخصات فنی از سو استفاده پیمانکار و بکارگیری مصالح بی کیفیت جلوگیری می‌کند و نمی‌تواند کلی گویی در مورد مصالح مصرفی را دست آویز دفاع از خود نماید. از طرف دیگر ممکن است کارفرما تقاضای بکارگیری مصالح بسیار گران یا خاص را داشته باشد که خصوصا در قراردادهایی که تامین مصالح با پیمانکار است (PC و یا EPC) مشکلات عدیده ای برای پیمانکار ایجاد می کند.

مبلغ قرارداد مدیریت پیمان اجرای اسکلت بتنی که توسط کارفرما تعیین می شود و یا توسط پیمانکار پیشنهاد داده می شود و در نهایت بر روی مبلغ نهایی توافق صورت می گیرد. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بسته به نوع قرارداد متفاوت می باشد و در هرصورت باید هزینه تهیه مصالح و هزینه های بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و … در نظر گرفته شود که می تواند به صورت کلی در متن قرارداد ذکر شود و جزئیات به قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی پیوست شود و یا در متن به آن اشاره گردد. اگر تغییراتی مدنظر کارفرما در مبلغ قرارداد در آینده باشد (برای بحث تورم و تعدیل) بهتر است نحوه محاسبه آن در تبصره ای اشاره شود.

مدیریت پیمان، هماهنگی بیشتری را بین پیمانکاران و افراد ذی‌نفع برقرار می کند و ارائه خدمات پشتیبانی را با تسلط بهتر به هر یک از آنان ارائه می‌کند. با اختصاص مدیریت پیمان  در فعالیت های عمرانی و معماری فرآیند اجرا در زمان مشخص در نظر گرفته شده اتمام می یابد و نقاط ضعفی که حین اجرای پروژه مشخص می شود با استفاده از ایده‌ها و نظرات تخصصی مدیریت پیمان به بهترین شکل ممکن مرتفع می گردد. در نهایت انتخاب درست مدیریت پیمان در روند کلی اجرای پروژه می تواند ، تأثیر بسزایی داشته باشد. 

 این نوع قرارداد معمولاً مطلوب ترین روش قرارداد بازسازی برای طرفین یه شمار می رود چرا که هم کارفرما در طول پروژه امکان نظارت و مدیریت هزینه ها را دارد و برای مدیر پیمان نیز ریسک زیادی را در پی نخواهد داشت.

 

تفاوت مدیریت پیمان و پیمان مدیریت

اصطلاحات مدیریت پیمان و پیمان مدیریت اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند، یا به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما آنها در واقع مراحل مختلفی از روند کلی قرارداد را نشان می دهند. برای بیان هرچه ساده تر، مدیریت پیمان کاری است که قبل از انعقاد قرارداد انجام می شود و پیمان مدیریت همه کارهایی را که پس از امضاء انجام شده را پوشش می دهد تا اطمینان حاصل شود که موارد قابل تحویل و مهلت مقرر در توافق نامه رعایت می شود.

پرسش و پاسخ

این دو بیشتر در میزان سهم با یکدیگر تفاوت دارند که در مقاله  به این موضوع پرداخته شده است. 

مدیریت پیمان شامل مواردی همچون مدیریت پیمان ساخت و اجرای اسکلت بتنی، نوسازی و بازسازی ساختمان و… می شود.

معمارخانه شمسه در کلان شهرهای تهران و کرج و سایر شهرستان های کشور با مشتریان عزیز همکاری می‌نماید.

4/5 - (7 امتیاز)

2 پاسخ

    1. با عقد قرارداد مدیریت پیمان بازسازی مالک یا کارفرما با پرداخت درصد ناچیزی از هزینه‌های پروژه از تجربه و مهارت مدیر پیمان بهره‌مند می شود. درصد مدیریت پیمان برای پروژه های ساختمانی حدود 10 تا 15 است اما میزان دقیق آن باتوجه به موارد توضیح داده شده در مقاله قابل محاسبه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *