برچسب: قیمت بلاعوض در تهران

قیمت بلاعوض در تهران چقدر است؟

یکی از مسائل مهم درخصوص قراردادهای مشارکت در ساخت تهران تعیین میزان و مقدار بلاعوض است. باتوجه به اینکه قیمت هر متراژ زمین در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت محاسبه می شود، میزان بلاعوض نیز متفاوت است. حتی امکان دارد در جنوب شهر اصلا مبلغی تحت عنوان بلاعوض پرداخت نگردد. عوامل دیگری همچون کیفیت ساخت واحد و متریال استفاده شده نیز امکان دارد میزان بلاعوض را کاهش دهد.

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت یا انجام ساخت و ساز به شکل مشارکتی، بهترین راه برای آن دسته از مالکان زمین یا بافت فرسوده و بلااستفاده است که

ادامه مطلب »