معرفی معمارخانه شمسه

shamse aboutus

شرکت معمارخانه شمسه از جمله شرکت های معتبر و پیشرو در ارائه خدمــات معمـاری، شهرسازی، مطالعاتی، پژوهشی، عمرانی، خدماتی اعم از طراحی، مشاوره، محاسبـه و نظارت فنی بر کلیه پروژه های عمرانی می باشد. معمارخانه شمسه با ارائه جدیدترین طرح هـا در سبک های مختلف و بهره گیری از مصالح و تجهیزات روز دنیا و با در نظرگرفتن خصوصیات نیازها و خواسته های کارفرما و ویژگی های متفاوت هر پروژه اثری کاملا منحصر به فرد خلق می نماید. همچنین مهندسین این شرکت علاوه بر استفاده از دانش و تکنیک های اجرایـی روز دنیا و استفاده از سازه های عظیم و پیشرفته هـوشمند سازی مـدیریت کامل ساختمان کـه بتواند تمامی نقاط و فرآیندهــای ورودی و خروجی را کنترل و تصمیمات لازم از پیش تعییـن شده را اتخاذ و اعمال نماید و با بهره گیری از علم مــدیریت و فـن آوری اطلاعـات مراحـل اجرایی هر پروژه را به سوی حداقل هزینه و زمان هدایت مـی نماید و با استفـاده از تجارب حاصل شده از پروژه های مختلف و بکارگیری روش های نوین اجرایی قادر شـده است حـوزه فعالیت های خود را در زمینه پروژه های مطالعاتی ـ پژوهشی نیز گسترش دهد. این شـرکت با بهره گیری از کادر کارشناسی متخصص در بخش های مدیریتی و مهندسـی پــروژه هـای مختلفی را در صنعت ساختمان سازی کشور در بخش خصوصی و دولتی اجرا و تکمیل نموده است.

جهت مطالعه قوانین و مقررات اینجا کلیک نمایید

Shamseh Architectural Company is one of the creditable and leading companies in delivering Urban Architecture Services research studies, development. The services are included design, consulting, computing and technical supervision of all construction projects. Shamseh Architectural Company By presenting the latest designs in different styles and utilizing the modern materials and equipment of the world, considering the needs and desires of the employer and the different characteristics of each project, it creates a completely unique work. The company’s engineers also in addition to using the world’s day -to -day knowledge and techniques and the use of enormous and advanced structures of full building management that can control and make all the input and output processes and processes and make and execute the necessary decisions and by sing the science of managing and supplying information, the executive stages of each project will guide to the minimum cost and time consumption and by using the experiences obtained from various projects and applying new executive methods, it can extend in research studies. This company has implemented and complemented various projects in the country’s construction industry in the private and public sector, using expert staff in the management and engineer sectors.